Felhasználói menü:

Tájékoztató az OLM honlapon szereplő mérési adatok minőségéről

Közzététel: 2018.11.14.

KÖZLEMÉNY

A légszennyezettségi adatok hiteles forrásáról és azok helyes értelmezéséről 

 

Ezúton tájékoztatjuk a nyilvánosságot, hogy Magyarországon kizárólag az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) végez folyamatos légszennyezettségi méréseket. Az automata mérőhálózat adatai alapján az illetékes önkormányzatok feladata, hogy a helyi szmogriadó-rendeletben foglaltak szerint a szmogriadóval kapcsolatos intézkedéseket életbe léptessék.

A mérőállomásokról érkező adatok adatkezelője a Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ, a hivatalos, minőségbiztosítási és szakmai előírások alapján ellenőrzött adatok a www.levegominoseg.hu oldalon érhetők el.
A levegominoseg.hu oldaltól eltérő közlésekért az OMSZ semmilyen felelősséget nem vállal!

Egyes légszennyezettségi állapotot megjelenítő magánszolgáltatók közlései, ábrázolásai megtévesztők lehetnek még akkor is, ha az OLM adatokra hivatkoznak.
Az adatok értelmezésénél minden esetben tekintetbe kell venni az adott légszennyező komponensre vonatkozó határértéket és a határértékhez tartozó átlagolási időszakot, valamint a területi kiterjeszthetőséget. Ezek az információk gyakran nem kerülnek hangsúlyozásra vagy feltüntetésre, ezáltal azt a látszatot keltve, hogy a hivatalos közlés teljesen más légszennyezettségi helyzetet mutat.

A fűtési szezonban kiemelten kezelt, PM10 szennyezésre vonatkozó előírások 24 órás átlagra vonatkoznak az alábbiak szerint:

határérték (24 órás):

50 µg/m3

a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl

tájékoztatási küszöbérték (24 órás):

75 µg/m3

két egymást követő napon és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható

riasztási küszöbérték (24 órás):

100 µg/m3

két egymást követő napon és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható

 

Megjegyzés: PM2,5 komponensre 25 µg/m3 határérték éves átlagolási időre vonatkozik, PM1-re pedig nincsen határérték!

 

A szmogriadóval kapcsolatos intézkedések során tehát nem szubjektív tapasztalások irányadóak, hanem a műszeres mérésekből származó értékek helyesen képezett 24 órás átlagértékei.

Hangsúlyozzuk, hogy az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat üzemeltetésében közreműködők szakmailag elkötelezetten és legjobb tudásuk szerint végzik munkájukat annak érdekében, hogy szakmailag és méréstechnikailag hiteles eredményeket szolgáltassanak.

 2018. november 14.

 

Országos Meteorológiai Szolgálat
Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ

 A téma iránt érdeklődők számára további információk:

Gyakran Ismételt Kérdések: http://levegominoseg.hu/gyik

„Fűts okosan!” A tisztább levegőért: http://www.futsokosankampany.hu/


Közzététel: 2017.01.30.

KÖZLEMÉNY

Ezúton tájékoztatjuk a nyilvánosságot, hogy Magyarországon kizárólag az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) végez folyamatos légszennyezettségi méréseket. A riasztások elrendelése az automata mérőhálózat adatai alapján történik, ami országosan mintegy 50 db automata mérőállomást jelent.

A mérőállomásokról érkező adatok adatkezelője a Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ, az adatok hivatalos oldala a www.levegominoseg.hu. A légszennyezettségi adatok bárki számára nyilvánosak, azonban átvételükhöz az adatkezelő hozzájárulása szükséges!

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a levegominoseg.hu oldaltól eltérő közlésekért semmilyen felelősséget nem vállalunk! Egyes légszennyezettségi állapotot megjelenítő magánszolgáltatók közlései, ábrázolásai megtévesztőek lehetnek még akkor is, ha az OLM adatokra hivatkoznak.

A különböző grafikus megjelenítések gyakran félrevezetőek az adatok hibás értelmezése miatt.

 

Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ

(az Országos Meteorológiai Szolgálat osztálya)


Közzététel: 2015.08.06.

Az OLM honlapon megjelenített mérési adatok a manuális, illetve az automata mérőhálózatból származnak. A manuális mérőhálózat adatai ellenőrzés (validálás) után negyedévente kerülnek frissítésre az oldalon. Az automata mérőhálózatból származó adatok automatikusan, órás frissítéssel kerülnek a honlapra.

Az automata mérőhálózat legfrissebb értékei előzetes adatok, melyek kizárólag tájékoztató jellegűek, azokból hosszútávú következtetéseket levonni nem lehet. Ezek az adatok közvetlenül a mérőállomásokról érkeznek és automatikusan kerülnek a központi adatbázisba, majd onnan a weblapra. Automatikus szűrésen keresztülmennek, de végső ellenőrzésen ekkor még nem esnek át. Az adatok ellenőrzése (validálása) havonta történik, majd végleges ellenőrzésükre évente kerül sor. Validálás során az adatsorok változhatnak. Amennyiben nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályokban megkövetelt adatminőségi előírásoknak, azok korrigálásra, illetve érvénytelenítésre kerülnek az adatbázisban. A nem megfelelő minőségű adatok keletkezésének oka lehet pl. műszer meghibásodás, kommunikációs hiba, kalibrálás. A honlapon található értékelések a végleges validáláson átesett adatokból készültek.

Az egyes komponensekre vonatkozó egészségügyi határértékek, tájékoztatási- és riasztási küszöbértékek, stb. szintjéről és azok számításáról a 4/2011 (I.14.) VM rendelet rendelkezik, melynek megfelelően a különböző komponenseket különböző számítási módszerek, illetve különböző átlagolási időszakok szerint lehet a határértékekhez hasonlítani.

Published: 2018. november 14. 15:08:55