Felhasználói menü:

2017. évi PM10 körmérés

Közzététel: 2016.12.12.

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a 6/2011 (I.14.) VM rendelet 8.§ értelmében az OMSZ ÉLFO Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ helyszíni immissziós körmérést szervez PM10 mintavételre az alábbiak szerint:

A körmérés időpontja:  2017. 01. 10 – 02. 28.
                                     
A műszerek helyszíni telepítése 2017. január 9-én végezhető el.

A körmérés helyszíne:   Országos Meteorológiai Szolgálat, 1181. Budapest, Gilice tér 39.

Részvételi díj:                50.000 Ft + ÁFA

Jelentkezési határidő:    2017. január 9.
                                      
A részvételi szándék jelzése szükséges e-mailben 2016. december 31-ig!

Jelentkezés módja:        Cégszerűen aláírt, hivatalos megrendelő küldése e-mailben az alábbiak szerint címezve:

Országos Meteorológiai Szolgálat
Éghajlati és Levegőkörnyezeti Főosztály
Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ

Dézsi Viktor, osztályvezető részére
1181. Budapest, Gilice tér 39.
e-mail: dezsi.v@met.hu és paulik.sz@met.hu

Teljesítés módja:           Jártassági vizsgálati jelentés átadása (várhatóan 2017. júniusig)

Fizetés módja:               Számla ellenében utólag, 15 napos fizetési határidő mellett, átutalással
                          (esedékesség: várhatóan 2017. júniusban)

További tudnivalók:    - A mérőcsoportoknak a mérés teljes időtartama alatt részt kell venniük a mérési programban.

 - A méréshez nagy (HVS) vagy kis (LVS) térfogatáramú mintavevő szükséges, mérőcsoportonként mindössze 1 db.

 - A mintavevő működéséhez szükséges körülményekről a résztvevőknek kell gondoskodniuk.

 - Az első 20 mérési napon levett minták közül 14 darab analitikusan is elemezésre kerül PAH-ra és fémekre a mellékelt útmutatóban foglaltak szerint (az elemzendő minták kiválasztása utólagos tájékoztatás szerint) - OPCIONÁLIS.

 - A mérlegelést és analízist a résztvevők saját eszközeikkel maguk végzik.

 
A mintavételről és az analitikai elemzésről külön részjelentések kerülnek kiadásra.

Mintavétel esetén a referencia értéket az LRK referencia HVS műszerei szolgáltatják, elhelyezésük során biztosítjuk, hogy a résztvevők által elfoglalt területre nézve reprezentatív eredményt szolgáltassanak.

Az analitikai elemzésnél a résztvevők által szolgáltatott eredmények alapján képzett robosztus átlag adja a referencia értéket.

Az eredmények kiértékelése azonos módszertan szerint történik.

 
A megadott határidőn belül az LRK által előkészített formanyomtatványon kérjük visszaküldeni az értékekhez társított kiterjesztett mérési bizonytalanság értékeket (k=2).

Published: 2016. december 12. 17:33:45