Felhasználói menü:

Nemzetközi adatszolgáltatásba bejelentett mérőhelyek és komponensek

Állomás

Komponens

Ajka

SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5

Budapest Gilice

SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5, BTEX, As, Cd, Ni, Pb, BaP

Budapest Honvéd

PM2.5

Budapest Kőrakás

SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10

Budapest Pesthidegkút

SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, BTEX

Budapest Széna

SO2, NO2, NOx, CO, PM10, BTEX, As, Cd, Ni, Pb,  BaP

Budapest Teleki

SO2, NO2, NOx, CO, PM10, BTEX

Debrecen Kalotaszeg

SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5, BTEX, As, Cd, Ni, Pb, BaP

Dunaújváros

SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5, BTEX

Dunaújváros Apáczai

As, Cd, Ni, Pb, BaP

Esztergom

SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5, BTEX, As, Cd, Ni, Pb, BaP

Győr1 Szent István

SO2, NO2, NOx, CO, PM10, PM2.5

Győr2 Ifjúság

SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5, BTEX, As, Cd, Ni, Pb, BaP

Hajdúböszörmény

PM10, BaP

Halmajugra

PM10, As, Cd, Ni, Pb, BaP

Hernádszurdok

O3, PM10, PM2.5, As, Cd, Ni, Pb, BaP

Kazincbarcika

SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5

Kecskemét

As, Cd, Ni, Pb, PAH

Kistelek

PM10, BaP

K-puszta

SO2, NO2, CO, O3, PM10, TGM, As, Cd, Ni, Pb, PAH, Ülepedő por és abból As,

Cd, Ni, Pb, Hg, PAH, PM2,5-ből EC/OC, anionok és kationok

Miskolc Búza

SO2, NO2, NOx, CO, PM10, BTEX, As, Cd, Ni, Pb, BaP

Nyíregyháza

SO2, NO2, NOx, CO, PM10

Nyírjes

PM10, PM2.5

Pécs Boszorkány

SO2, NO2, NOx, O3, PM10, PM2.5

Pécs Szabadság

SO2, NO2, NOx, CO, PM10, PM2.5, BTEX, As, Cd, Ni, Pb, BaP

Sajószentpéter

SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10

Sarród

SO2, NO2, NOx, O3, PM10, PM2.5, BTEX, As, Cd, Ni, Pb, PAH

Sopron

SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, BTEX

Százhalombatta 1

SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, BTEX, VOC, As, Cd, Ni, Pb, BaP

Szeged2

SO2, NO2, NOx, CO, PM10, PM2.5, BTEX

Szigetújfalu

PM10

Szombathely

As, Cd, Ni, Pb, BaP

Tab

PM10, As, Cd, Ni, Pb, BaP

Tapolca

PM10, BaP

Tatabánya1 Ságvári

SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10

Veszprém

SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5, BTEX

Veszprém Patak tér

As, Cd, Ni, Pb, BaP

 

Légszennyező komponensek:

SO2 –  kén-dioxid

NO2 – nitrogén-dioxid

NOx – nitrogén-oxidok

CO – szén-monoxid

O3 – ózon

PM10 – 10 mikron átmérőnél kisebb részecskék

PM2.5 – 2.5 mikron átmérőnél kisebb részecskék

BTEX – benzol, toluol, etil-benzol, xilolok

As – arzén

Cd – kadmium

Ni – nikkel

Pb – ólom

BaP – benzo(a)pirén

PAH – benz(a)antracén, benz(b)fluorantén, benz(j)fluorantén, benz(k)fluorantén, indenol(1,2,3-cd)pirén, dibenz(a,h)antracén

Hg – higany

TGM – teljes gázhalmazállapotú higany

VOC – etán, etén, propán, propén, n-bután, izobután, 1-butén, n-pentán, izopentán

 

A főbb komponensek adataiból készített éves statisztikai mutatók megtekinthetőek az Európai Környezetvédelmi Ügynökség hivatalos levegőminőségi portálján:

https://aqportal.discomap.eea.europa.eu/products/data-viewers/statistical-viewer-public/

Published: 2021. március 25. 10:41:56