Felhasználói menü:

2019. évi immissziós körmérés

Közzététel: 2019.07.22.

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a 6/2011 (I.14.) VM rendelet 8.§ értelmében az OMSZ MFO Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ laboratóriumi immissziós körmérést szervez az alábbi komponensek folyamatos mérésére a feltüntetett méréstartományokban:

           szén-monoxid (CO):        0 - 10 ppm

                kén-dioxid (SO2):        0 - 100 ppb

A körmérés időpontja:            2019. szeptember 9 - 27.

                                                     1. hét: 2019. szeptember 9-13.

                                                     2. hét: 2019. szeptember 16-20.

                                                     3. hét: 2019. szeptember 23-27.

A körmérés helyszíne:               OMSZ MFO LRK, 1181 Budapest, Gilice tér 39.

A körmérés szervezője:             OMSZ MFO LRK Jártassági Vizsgálati Iroda

A körmérésben közreműködik:  OMSZ MFO LRK Kalibráló Laboratórium

Részvételi díj:                            180.000 Ft + ÁFA (a teljes programra)

                                                    csak az egyik komponens mérése esetén:     100.000 Ft + ÁFA

Jelentkezési határidő:               2019. augusztus 28.

Jelentkezés módja:      Cégszerűen aláírt, hivatalos megrendelő küldése e-mailben az alábbiak szerint címezve:

Országos Meteorológiai Szolgálat
Megfigyelési Főosztály
Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ

Dézsi Viktor, osztályvezető részére
1181 Budapest, Gilice tér 39.
e-mail: paulik.sz@met.hu

Teljesítés módja:                     Jártassági vizsgálati jelentés átadása (várhatóan 2019. novemberben)

Fizetés módja:                         Számla ellenében utólag, 15 napos fizetési határidő mellett, átutalással


Kérjük, hogy a megrendelés tartalmazza mindazokat az adatokat (pontos számlázási cím, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, egyedi közleményekkel kapcsolatos kérések), amelyek a számla elkészítéséhez szükségesek.

Kérjük a résztvevőket, hogy a megrendelőben vagy a fenti elérhetőségre küldött levélben feltétlenül adják meg az alábbiakat:

·         az elemzőkészülék(ek) típusa, amellyel / amelyekkel a körmérésen részt kívánnak venni
·         preferált részvételi időpont(ok), ha van ilyen.
      Amennyiben nincs konkrét kérés, a mérőcsoportot az LRK véletlenszerűen osztja be!

A mérések KEDD dél körül kezdődnek és - ideális esetben - a következő napon délután fejeződnek be, így az eddigi gyakorlatnak megfelelően a mérést megelőző hétfői napon reggel/délelőtt a műszerek beszállíthatóak és a bemelegedést követően az üzemeltető által, saját eszközeikkel a helyszínen beállíthatóak, majd - egyeztetést követően - a mérést követő csütörtökön vagy pénteken elvihetőek.

Valamennyi résztvevőnek hangsúlyozottan javasoljuk, hogy éljen a műszerek helyszínen történő ellenőrzésének lehetőségével és szánja rá erre a szükséges időt!

Hangsúlyozzuk, hogy a méréshez szükséges mintavevő csövet és szerelvényeket az üzemeltetőnek kell biztosítania!

Bővebb tájékoztatást Útmutató formájában küldünk a jelentkezett mérőcsoportok részére.

Egységünk a NAH által NAH-8-0004/2016 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet. (Bővebben: link)

Published: 2019. július 22. 18:43:05