Felhasználói menü:

2017. évi immissziós körmérés

 Közzététel: 2017.08.07.

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a 6/2011 (I.14.) VM rendelet 8.§ értelmében az OMSZ ÉLFO Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ laboratóriumi immissziós körmérést szervez az alábbi komponensek folyamatos mérésére a feltüntetett méréstartományokban:

          benzol, toluol, etil-benzol, orto-, para-, meta-xilol (BTEX):          0 - 20 ppb

Amelyik mérőcsoport nem rendelkezik BTEX analizátorral, azok számára az alábbi komponens mérésére van lehetőség:
           szén-monoxid (CO):           0 - 50 ppm

A körmérés időpontja:            2017. szeptember 4 - 21.

                                                     CO:  2017. szeptember 4-7. illetve
                                                     BTEX: 2017. szeptember 11-14. vagy 18-21.

A körmérés helyszíne:               OMSZ ÉLFO LRK, 1181. Budapest, Gilice tér 39.

A körmérés szervezője:             OMSZ ÉLFO LRK Jártassági Vizsgálati Iroda

A körmérésben közreműködik:  OMSZ ÉLFO LRK Kalibráló Laboratórium

Részvételi díj:                            BTEX: 220.000 Ft + ÁFA vagy CO: 70.000 Ft + ÁFA

Jelentkezési határidő:               2017. augusztus 15.

Jelentkezés módja:      Cégszerűen aláírt, hivatalos megrendelő küldése e-mailben az alábbiak szerint címezve:

Országos Meteorológiai Szolgálat
Éghajlati és Levegőkörnyezeti Főosztály
Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ

Dézsi Viktor, osztályvezető részére
1181. Budapest, Gilice tér 39.
e-mail: paulik.sz@met.hu

Teljesítés módja:                     Jártassági vizsgálati jelentés átadása (várhatóan 2017. novemberben)

Fizetés módja:                         Számla ellenében utólag, 15 napos fizetési határidő mellett, átutalással (esedékesség: várhatóan 2017. novemberben)


Kérjük, hogy a megrendelés tartalmazza mindazokat az adatokat (pontos számlázási cím, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, egyedi közleményekkel kapcsolatos kérések), amelyek a számla elkészítéséhez szükségesek.

Kérjük a résztvevőket, hogy a megrendelőben vagy a fenti elérhetőségre küldött levélben feltétlenül adják meg az alábbiakat:

·         az elemzőkészülék típusa, amellyel a körmérésen részt kívánnak venni
·         BTEX esetében a preferált részvételi időpont(ok).
      Amennyiben nincs konkrét kérés, a mérőcsoportot az LRK véletlenszerűen osztja be!

A mérések KEDD dél körül kezdődnek és - ideális esetben - a következő napon délután fejeződnek be, így az eddigi gyakorlatnak megfelelően a mérést megelőző hétfői napon reggel/délelőtt a műszerek beszállíthatóak és a bemelegedést követően az üzemeltető által, saját eszközeikkel a helyszínen beállíthatóak, majd - egyeztetést követően - a mérést követő csütörtökön vagy pénteken elvihetőek.

Valamennyi résztvevőnek hangsúlyozottan javasoljuk, hogy éljen a műszerek helyszínen történő ellenőrzésének lehetőségével és szánja rá erre a szükséges időt!

Hangsúlyozzuk, hogy a méréshez szükséges mintavevő csövet és szerelvényeket az üzemeltetőnek kell biztosítania, továbbá gondoskodnia kell BTEX komponens mérése során az adatok gyűjtéséről is!

Bővebb tájékoztatást Útmutató formájában küldünk a jelentkezett mérőcsoportok részére.

Egységünk a NAH által NAH-8-0004/2016 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet. (Bővebben: link)

Published: 2017. augusztus 7. 9:33:17