Felhasználói menü:

2016. évi immissziós körmérés

 Közzététel: 2016.05.06.

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a 6/2011 (I.14.) VM rendelet 8.§ értelmében az OMSZ ÉLFO Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ laboratóriumi immissziós körmérést szervez az alábbi komponensek folyamatos mérésére a feltüntetett méréstartományokban (komponensenként 7 mérőpont + zero):

                                                           szén-monoxid (CO):        0 - 50 ppm

                                                                kén-dioxid (SO2):        0 - 200 ppb

 A körmérés időpontja:   2016. 07. 18 - 29.

                                              1. hét: 2016. július 18 - 22.

                                              2. hét: 2016. július 25 - 29.

A körmérés helyszíne:   OMSZ ÉLFO LRK, 1181. Budapest, Gilice tér 39.

Részvételi díj:                180.000 Ft + ÁFA

                                              csak 1 komponens esetén:               100.000 Ft + ÁFA

Jelentkezési határidő:     2016. június 6.

Jelentkezés módja:      Cégszerűen aláírt, hivatalos megrendelő küldése e-mailben vagy faxon az alábbiak szerint címezve:

Országos Meteorológiai Szolgálat
Éghajlati és Levegőkörnyezeti Főosztály
Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ

Dézsi Viktor, osztályvezető részére
1181. Budapest, Gilice tér 39.
fax: 1/ 346-4647
e-mail: paulik.sz@met.hu

Kérjük, hogy megrendelésük tartalmazza mindazokat az adatokat (pontos számlázási cím, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, egyedi közleményekkel kapcsolatos kérések), amelyek a számla elkészítéséhez szükségesek.

Kérjük, hogy a megrendelőben vagy a fenti elérhetőségek valamelyikére küldött levélben feltétlenül adja meg az alábbiakat:

·         azoknak az elemzőkészülékeknek a típusát, amelyekkel a körmérésen részt kívánnak venni.

A mérések KEDD dél körül kezdődnek és - ideális esetben - a következő napon délután fejeződnek be, így az eddigi gyakorlatnak megfelelően a mérést megelőző hétfői napon reggel/délelőtt a műszerek beszállíthatóak és a bemelegedést követően az üzemeltető által, saját eszközeikkel a helyszínen beállíthatóak, majd - egyeztetést követően - a mérést követő csütörtökön vagy pénteken elvihetőek.

Valamennyi résztvevőnek hangsúlyozottan javasoljuk, hogy éljen a műszerek helyszínen történő ellenőrzésének lehetőségével és szánja rá erre a szükséges időt!

Kérjük, tartsák be az alábbi részvételi feltételeket:

·         üzemképes és kalibrált állapotú mérőműszer;

·         beépített vagy tartozék-szivattyú (tartozék-szivattyú esetén összekötő cső szükséges az analizátorhoz);

·         a mintavételhez szükséges mintavevő csövet és szerelvényeket az üzemeltetőnek kell biztosítania!

Ø 1/4" v. Ø 6 (1‑1,5 m hosszú) teflon cső, 1/4" csatlakozó hollandival, tiszta állapotban;

·         hálózati kábel nem szükséges;

·         az analizátor rendelkezzen analóg vagy digitális kimenettel;

·         bizonyos típusok esetében "Estel" kártya szükséges, melyet az üzemeltetőnek kell biztosítania a részvétel időtartamára.

 A mérési adatok gyűjtését az LRK végzi. Az egyes mérőcsoportok által mért nyers adatokat a mérést követő 1 héten belül e-mailen megküldjük a kívánt elérhetőségre. A megadott határidőn belül az LRK által előkészített formanyomtatványon kérjük visszaküldeni az értékekhez társított kiterjesztett mérési bizonytalanság értékeket (k=2) és jelezni, ha élni kíván az adatok validálásának lehetőségével.

Published: 2016. május 6. 13:48:34