Felhasználói menü:

2015. évi immissziós körmérés

 Közzététel: 2015.03.12.

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a 6/2011 (I.14.) VM rendelet 8.§ értelmében az OMSZ ÉLFO Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ laboratóriumi immissziós körmérést szervez az alábbi komponensek folyamatos mérésére a feltüntetett méréstartományokban:

              nitrogén-monoxid és nitrogén-dioxid (NO/NO2):        0 - 950 ppb / 0 - 250 ppb
                                                                               ózon (O3):        0 - 250 ppb

 A körmérés időpontja: 2015. 05. 18 - 29.

                                              1. hét: 2015. május 18 - 22.
                                              2. hét: 2015. május 25 - 29.
                                         A 2 mérési hét közül csak az egyikre kell jelentkezni.

A körmérés helyszíne: OMSZ ÉLFO LRK, 1181. Budapest, Gilice tér 39.

Részvételi díj:               200.000 Ft + ÁFA

                                              csak NO/NOx gázelemző esetén:        115.000 Ft + ÁFA
                                              csak O3 gázelemző esetén:                   85.000 Ft + ÁFA

Jelentkezési határidő:   2015. április 24.

Jelentkezés módja:       Cégszerűen aláírt, hivatalos megrendelő küldése az alábbi elérhetőségek valamelyikére:

Országos Meteorológiai Szolgálat
Éghajlati és Levegőkörnyezeti Főosztály
Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ

Dézsi Viktor, osztályvezető részére
1181. Budapest, Gilice tér 39.
fax: 1/ 346-4647
e-mail: dezsi.v@met.hu ; paulik.sz@met.hu

Kérjük, hogy megrendelésük tartalmazza mindazokat az adatokat (pontos számlázási cím, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám), amelyek a számla elkészítéséhez szükségesek

Kérjük, hogy a megrendelőben vagy a fenti elérhetőségek valamelyikére küldött levélben feltétlenül adja meg az alábbiakat:

     ·         azoknak az elemzőkészülékeknek a típusát, amelyekkel a körmérésen részt kívánnak venni
·         melyik héten kívánnak részt venni a mérésen (1. vagy 2. hét).
Amennyiben az időpontra vonatkozóan nincs konkrét kérésük, mérőcsoportjukat az LRK véletlenszerűen osztja be valamelyik hétre!
A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében vesszük figyelembe és készítjük el a csoportbeosztásokat.

A mérések az 1. héten KEDD dél körül, a 2. héten (pünkösd miatt) SZERDA dél körül kezdődnek és - ideális esetben - a következő napon délután fejeződnek be, így az eddigi gyakorlatnak megfelelően a mérést közvetlenül megelőző napon reggel/délelőtt a műszerek beszállíthatóak és a bemelegedést követően az üzemeltető által, saját eszközeikkel a helyszínen beállíthatóak, majd - egyeztetést követően - a mérést követő csütörtökön vagy pénteken elvihetőek.

Valamennyi résztvevőnek hangsúlyozottan javasoljuk, hogy éljen a műszerek helyszínen történő ellenőrzésének lehetőségével és szánja rá erre a szükséges időt!

Kérjük, tartsák be az alábbi részvételi feltételeket:

      ·         üzemképes és kalibrált állapotú mérőműszer
·         beépített vagy tartozék-szivattyú (tartozék-szivattyú esetén összekötő cső szükséges az analizátorhoz)
·         a mintavételhez szükséges mintavevő csövet és szerelvényeket az üzemeltetőnek kell biztosítania!
      Ø 1/4" v. Ø 6 (1‑1,5 m hosszú) teflon cső, 1/4" csatlakozó hollandival, tiszta állapotban
·         hálózati kábel nem szükséges
·         az analizátor rendelkezzen analóg vagy digitális kimenettel
·         bizonyos típusok esetében "Estel" kártya szükséges, melyet az üzemeltetőnek kell biztosítania a részvétel időtartamára

A mérési adatok gyűjtését az LRK végzi. Az egyes mérőcsoportok által mért nyers adatokat a mérést követő 1 héten belül e-mailen megküldjük a kívánt elérhetőségre. A megadott határidőn belül az LRK által előkészített formanyomtatványon kérjük visszaküldeni az értékekhez társított kiterjesztett mérési bizonytalanság értékeket (k=2) és jelezni, ha élni kíván az adatok validálásának lehetőségével.

Published: 2015. augusztus 23. 20:45:26